Mayar Sherif vs. Anna Bondar 14.05.2022

Mayar Sherif vs. Anna Bondar 14.05.2022 - Liqui Moly Open - Karlsruhe - compare

MATCH

14.05.221/2Mayar Sherif Anna Bondar 6-2, 6-2 Germany Karlsruhe Clay

MATCH STATS

Mayar SherifAnna Bondar
1st SERVE %30/42 (71%)29/52 (56%)
1st SERVE POINTS WON24/30 (80%)15/29 (52%)
2nd SERVE POINTS WON9/12 (75%)11/23 (48%)
BREAK POINTS WON4/11 (36%)0/1 (0%)
TOTAL RETURN POINTS WON26/52 (50%)9/42 (21%)
TOTAL POINTS WON59/94 (63%)35/94 (37%)
DOUBLE FAULTS03
ACES12

MATCH STATS

1
Mayar Sherif Mayar Sherif serve2-0
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP]
2-1Anna Bondar Anna Bondar serve
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP]
Mayar Sherif Mayar Sherif serve3-1
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP]
3-2Anna Bondar Anna Bondar serve
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP]
Mayar Sherif Mayar Sherif serve4-2
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15
5-2Anna Bondar Anna Bondar serve
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP]
6-2
2
Mayar Sherif Mayar Sherif serve0-0
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP]
0-1Anna Bondar Anna Bondar serve
0-0, 30-0, 40-0[BP]
Mayar Sherif Mayar Sherif serve1-1
0-0, 15-0, 30-0, 40-15, 40-30
2-1Anna Bondar Anna Bondar serve
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP]
Mayar Sherif Mayar Sherif serve3-1
0-0, 15-0, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP]
3-2Anna Bondar Anna Bondar serve
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP]
Mayar Sherif Mayar Sherif serve4-2
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30
5-2Anna Bondar Anna Bondar serve
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP], 40-15[BP]
6-2Anna Bondar Anna Bondar serve
6-2

Mayar Sherif
Egypt
05.05.96, 26 years
49
1135
548249 $
Country
Birthdate
Height
Weight
Profi since
Play
Ranking's position
Points
Prize money
Hungary
27.05.97, 25 years
61
1033
312932 $
Anna Bondar
INFO: click on player name to show detailed player statistics

Mayar Sherif vs. Anna Bondar - head to head matches

14.05.221/2Mayar SherifAnna Bondar6-2, 6-2 match detailsGermany Karlsruhe Clay
06.11.211/2Anna BondarMayar Sherif4-6, 6-3, 6-3 match detailsArgentina Argentina Clay

Mayar Sherif form & Anna Bondar form

Mayar Sherif - last matches

France Paris - Clay
24.05.22
1st round
vs. Marta Kostyuk6-3, 7-5 winmatch details
Morocco Rabat - Clay
18.05.22
2nd round
vs. Claire Liu6-4, 6-75, 1-6 lostmatch details
17.05.22
1st round
vs. Chloe Paquet6-0, 6-2 winmatch details
Germany Karlsruhe - Clay
15.05.22
fin
vs. Bernarda Pera6-2, 6-4 winmatch details
14.05.22
1/2
vs. Anna Bondar6-2, 6-2 winmatch details
13.05.22
1/4
vs. Panna Udvardy6-4, 7-65 winmatch details
12.05.22
2nd round
vs. Laura Pigossi6-2, 6-2 winmatch details
10.05.22
1st round
vs. Kateryna Baindl6-2, 6-3 winmatch details
France Saint-Malo - Clay
04.05.22
2nd round
vs. Bernarda Pera4-6, 2-6 lostmatch details
03.05.22
1st round
vs. Mai Hontama6-3, 3-6, 6-3 winmatch details
Spain Madrid - Clay
26.04.22
q 1
vs. Kristina Mladenovic6-77, 5-7 lostmatch details
Spain Marbella - Clay
03.04.22
fin
vs. Tamara Korpatsch7-61, 6-4 winmatch details
02.04.22
1/2
vs. Danka Kovinic7-5, 7-64 winmatch details
01.04.22
1/4
vs. Anna Schmiedlova6-2, 6-2 winmatch details
31.03.22
2nd round
vs. Elisabetta Cocciaretto6-2, 6-4 winmatch details
29.03.22
1st round
vs. Anna Blinkova6-3, 6-4 winmatch details
USA Miami - Hard
22.03.22
1st round
vs. Ann Li6-2, 3-6, 4-6 lostmatch details
USA Indian Wells - Hard
10.03.22
1st round
vs. Magdalena Frech2-6, 5-7 lostmatch details
Mexico Monterrey - Hard
03.03.22
2nd round
vs. Qiang Wang0-6, 7-62, 3-6 lostmatch details
01.03.22
1st round
vs. Seone Mendez6-1, 6-72, 6-4 winmatch details
Qatar Doha - Hard
20.02.22
1st round
vs. Sorana Cirstea2-6, 1-6 lostmatch details
UAE Dubai - Hard
15.02.22
1st round
vs. Elina Svitolina2-6, 3-6 lostmatch details
Australia Melbourne - Hard
18.01.22
1st round
vs. Heather Watson3-6, 7-5, 2-6 lostmatch details
Australia Adelaide - Hard
11.01.22
1st round
vs. Liudmila Samsonova6-72, 4-6 lostmatch details
Australia Melbourne - Hard
04.01.22
1st round
vs. Ann Li2-6, 0-6 lostmatch details
Argentina Argentina - Clay
06.11.21
1/2
vs. Anna Bondar6-4, 3-6, 3-6 lostmatch details
05.11.21
1/4
vs. Ekaterine Gorgodze6-1, 6-4 winmatch details
04.11.21
2nd round
vs. Katharina Gerlach6-3, 6-2 winmatch details
02.11.21
1st round
vs. Andrea Lazaro Garcia6-4, 3-6, 7-62 winmatch details
Spain Tenerife - Hard
21.10.21
2nd round
vs. Maria Camila Osorio Serrano4-6, 2-6 lostmatch details

Anna Bondar - last matches

France Paris - Clay
23.05.22
1st round
vs. Petra Kvitova6-70, 1-6 lostmatch details
Morocco Rabat - Clay
20.05.22
1/2
vs. Claire Liu- Anna Bondar - walk over lostmatch details
19.05.22
1/4
vs. Ajla Tomljanovic5-1, Ajla Tomljanovic - retiredwinmatch details
18.05.22
2nd round
vs. Kristina Kucova6-3, 6-3 winmatch details
17.05.22
1st round
vs. Cristiana Ferrando6-4, 3-6, 7-5 winmatch details
Germany Karlsruhe - Clay
14.05.22
1/2
vs. Mayar Sherif2-6, 2-6 lostmatch details
13.05.22
1/4
vs. Eva Lys6-0, 7-5 winmatch details
12.05.22
2nd round
vs. Rebecca Marino6-3, 6-2 winmatch details
10.05.22
1st round
vs. Harmony Tan6-4, 6-2 winmatch details
Spain Madrid - Clay
29.04.22
1st round
vs. Daria Kasatkina6-4, 4-6, 3-6 lostmatch details
27.04.22
qual.
vs. Greetje Minnen6-4, 6-2 winmatch details
26.04.22
q 1
vs. Alexandra Eala6-0, 6-0 winmatch details
Turkey Istanbul - Clay
22.04.22
1/4
vs. Veronika Kudermetova6-79, 6-73 lostmatch details
20.04.22
2nd round
vs. Nuria Parrizas-Diaz6-4, 6-2 winmatch details
19.04.22
1st round
vs. Tereza Martincova6-4, 7-5 winmatch details
Turkey Billie Jean - Clay
16.04.22
vs. Ziva Falkner6-4, 6-2 winmatch details
15.04.22
vs. Maileen Nuudi6-1, 6-3 winmatch details
12.04.22
vs. Ipek Oz4-6, 4-6 lostmatch details
USA Charleston - Clay
06.04.22
2nd round
vs. Paula Badosa Gibert1-6, 4-6 lostmatch details
04.04.22
1st round
vs. Arianne Hartono6-1, 6-4 winmatch details
USA Miami - Hard
24.03.22
2nd round
vs. Danielle Rose Collins3-6, 6-3, 4-6 lostmatch details
22.03.22
1st round
vs. Caroline Garcia7-5, 0-0, Caroline Garcia - retiredwinmatch details
USA Indian Wells - Hard
09.03.22
1st round
vs. Petra Martic5-7, 3-6 lostmatch details
France Lyon - I. hard
04.03.22
1/4
vs. Sorana Cirstea3-6, 3-6 lostmatch details
02.03.22
2nd round
vs. Katie Boulter6-3, 0-0, Katie Boulter - retiredwinmatch details
28.02.22
1st round
vs. Yuriko Miyazaki6-75, 6-3, 7-5 winmatch details
Qatar Doha - Hard
19.02.22
qual.
vs. Andrea Petkovic0-6, 2-6 lostmatch details
18.02.22
q 1
vs. Mirjam Bjorklund6-2, 6-4 winmatch details
UAE Dubai - Hard
12.02.22
q 1
vs. Clara Tauson2-6, 2-6 lostmatch details
Russia St. Petersburg - I. hard
05.02.22
q 1
vs. Jule Niemeier4-6, 3-6 lostmatch details
<