Satsuki Takamura vs. Maria Timofeeva 12.07.2019

Satsuki Takamura vs. Maria Timofeeva 12.07.2019 - W15 Prokuplje - compare

MATCH

12.07.192nd roundSatsuki Takamura Maria Timofeeva 6-1, 3-6, 7-612 Serbia W15 Prokuplje Clay

MATCH STATS

Satsuki TakamuraMaria Timofeeva
1st SERVE %69/111 (62%)68/123 (55%)
1st SERVE POINTS WON38/69 (55%)34/68 (50%)
2nd SERVE POINTS WON18/42 (43%)24/55 (44%)
BREAK POINTS WON8/19 (42%)7/13 (54%)
TOTAL RETURN POINTS WON65/123 (53%)55/111 (50%)
TOTAL POINTS WON121/234 (52%)113/234 (48%)
DOUBLE FAULTS510
ACES01

MATCH STATS

1
0-0Maria Timofeeva Maria Timofeeva serve
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP]
Satsuki Takamura Satsuki Takamura serve1-0
0-0
3-1Maria Timofeeva Maria Timofeeva serve
0-0, 15-0
Satsuki Takamura Satsuki Takamura serve4-1
0-0
5-1Maria Timofeeva Maria Timofeeva serve
0-0, 0-30, 30-40
6-1
2
Satsuki Takamura Satsuki Takamura serve0-0
0-0
0-1Maria Timofeeva Maria Timofeeva serve
Satsuki Takamura Satsuki Takamura serve0-2
0-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40
1-2Maria Timofeeva Maria Timofeeva serve
0-0, 15-0
Satsuki Takamura Satsuki Takamura serve2-2
0-0, 15-0, 15-15, 30-15
2-3Maria Timofeeva Maria Timofeeva serve
0-0
Satsuki Takamura Satsuki Takamura serve2-4
0-0, 0-15
2-5Maria Timofeeva Maria Timofeeva serve
0-0, 0-15, 40-30[BP]
Satsuki Takamura Satsuki Takamura serve3-5
0-0, 15-0
3-6
3
0-0Maria Timofeeva Maria Timofeeva serve
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP]
Satsuki Takamura Satsuki Takamura serve1-0
0-0
1-1Maria Timofeeva Maria Timofeeva serve
0-0, 0-15, 30-40
Satsuki Takamura Satsuki Takamura serve1-2
0-0, 0-15, 40-30, 40-40, 40-A[BP]
2-2Maria Timofeeva Maria Timofeeva serve
0-0
Satsuki Takamura Satsuki Takamura serve3-2
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30
4-2Maria Timofeeva Maria Timofeeva serve
0-0, 0-15, 15-15, 15-30
Satsuki Takamura Satsuki Takamura serve4-3
0-0, 0-15, 30-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP]
4-4Maria Timofeeva Maria Timofeeva serve
0-0, 0-15, 15-30
Satsuki Takamura Satsuki Takamura serve4-5
0-0, 15-0, 30-0
5-5Maria Timofeeva Maria Timofeeva serve
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, A-40[BP], 40-40, 40-A
Satsuki Takamura Satsuki Takamura serve5-6
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15
6-6Maria Timofeeva Maria Timofeeva serve
0-0, 0-1, 2-3, 3-3, 4-3, 5-3, 5-4, 6-6, 6-7, 7-7, 7-8, 8-8, 10-9, 10-10, 11-10, 11-11, 11-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12
6-7Maria Timofeeva Maria Timofeeva serve
0-0, 0-1, 2-3, 3-3, 4-3, 5-3, 5-4, 6-6, 6-7, 7-7, 7-8, 8-8, 10-9, 10-10, 11-10, 11-11, 11-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12, 12-12
7-612

Satsuki Takamura
Japan
24.09.99, 20 years
899
13
17224 $
Country
Birthdate
Height
Weight
Profi since
Play
Ranking's position
Points
Prize money
Russia
18.11.03, 16 years
753
28

Maria Timofeeva
INFO: click on player name to show detailed player statistics

Satsuki Takamura vs. Maria Timofeeva - head to head matches

12.07.192nd roundSatsuki TakamuraMaria Timofeeva6-1, 3-6, 7-612 match detailsSerbia W15 Prokuplje Clay

Satsuki Takamura - last matches

Serbia W15 Prokuplje - Clay
12.07.19
1/4
vs. Anita Husaric4-6, 2-6 lostmatch details
12.07.19
2nd round
vs. Maria Timofeeva6-1, 3-6, 7-612 winmatch details
10.07.19
1st round
vs. Jovana Babic6-1, 4-6, 6-2 winmatch details
09.07.19
qual.
vs. Zita Kovacs6-0, 6-4 winmatch details
08.07.19
q 1
vs. Elena Milovanovic6-1, 6-1 winmatch details
Serbia W15 Prokuplje - Clay
03.07.19
1st round
vs. Draginja Vukovic3-6, 4-6 lostmatch details
02.07.19
qual.
vs. Jelena Lukic6-75, 7-64, 10-7 winmatch details
01.07.19
q 1
vs. Elena Milovanovic6-4, 6-2 winmatch details
Hungary W15 Budapest - Clay
28.06.19
1/4
vs. Nika Radisic1-6, 0-6 lostmatch details
27.06.19
2nd round
vs. Adrienn Nagy1-6, 6-4, 7-63 winmatch details
26.06.19
1st round
vs. Natalia Szabanin6-2, 6-1 winmatch details
25.06.19
qual.
vs. Kristyna Hrabalova7-5, 6-3 winmatch details
24.06.19
q 1
vs. Melis Sezer6-75, 7-65, 11-9 winmatch details
Bosnia and Herzeg. W15 Banja - Clay
06.06.19
2nd round
vs. Vlada Katic6-1, 3-6, 6-75 lostmatch details
05.06.19
1st round
vs. Margarita Ignatjeva7-67, 2-6, 6-4 winmatch details
Romania Arad - Clay
07.08.18
1st round
vs. Anastasia Vdovenco6-75, 2-6 lostmatch details
Hungary Baja - Clay
24.07.18
1st round
vs. Reka-Luca Jani0-6, 4-6 lostmatch details
23.07.18
qual.
vs. Ilona Kremen6-4, 6-0 winmatch details
22.07.18
q 1
vs. Daniela Macarena Lopez2-6, 6-1, 6-1 winmatch details
Serbia Prokuplje - Clay
10.07.18
1st round
vs. Viktoria Morvayova2-6, 6-1, 5-7 lostmatch details
Serbia Prokuplje - Clay
05.07.18
2nd round
vs. Jelena Lukic4-6, 4-6 lostmatch details
03.07.18
1st round
vs. Huliya Esen6-2, 6-4 winmatch details
Slovenia Maribor - Clay
15.06.18
1/4
vs. Xin Yu Wang6-73, 2-6 lostmatch details
14.06.18
2nd round
vs. Iva Primorac7-5, 7-66 winmatch details
13.06.18
1st round
vs. Jessica Bertoldo6-2, 6-2 winmatch details
Bosnia and Herzeg. Banja Luka - Clay
10.06.18
fin
vs. Michaela Bayerlova2-6, 1-6 lostmatch details
09.06.18
1/2
vs. Marianna Zakarlyuk2-6, 7-67, 6-3 winmatch details
08.06.18
1/4
vs. Jana Jablonovska1-6, 6-4, 6-3 winmatch details
07.06.18
2nd round
vs. Katja Milas4-6, 6-4, 6-1 winmatch details
05.06.18
1st round
vs. Szabina Szlavikovics6-0, 6-3 winmatch details

Maria Timofeeva - last matches

India W25 Bhopal - Hard
20.11.19
1st round
vs. Mihika Yadav7-64, 6-73, 3-6 lostmatch details
18.11.19
qual.
vs. Zeynep Sonmez7-63, 6-0 winmatch details
17.11.19
q 1
vs. Prathiba Narayan Prasad6-0, 7-65 winmatch details
India W25 Gwalior - Hard
15.11.19
1/4
vs. Sowjanya Bavisetti3-6, 6-2, 4-6 lostmatch details
14.11.19
2nd round
vs. Sathwika Sama6-4, 6-2 winmatch details
13.11.19
1st round
vs. Riya Bhatia6-4, 6-2 winmatch details
11.11.19
qual.
vs. Sravya Shivani Chilakalapudi6-4, 6-1 winmatch details
10.11.19
q 1
vs. Leera Raju6-0, 6-3 winmatch details
Turkey W15 Antalya - Hard
04.10.19
1/4
vs. Rina Saigo3-6, 6-4, 5-7 lostmatch details
03.10.19
2nd round
vs. Yukina Saigo6-1, 6-4 winmatch details
02.10.19
1st round
vs. Joanna Zawadzka6-4, 6-4 winmatch details
Turkey W15 Antalya - Hard
29.09.19
fin
vs. Svenja Ochsner7-63, 7-5 winmatch details
28.09.19
1/2
vs. Julia Oczachowska6-75, 6-1, 6-2 winmatch details
27.09.19
1/4
vs. Martyna Kubka6-1, 6-1 winmatch details
26.09.19
2nd round
vs. Joanne Zuger6-2, 6-2 winmatch details
26.09.19
1st round
vs. Ida Jarlskog6-4, 6-4 winmatch details
Turkey W15 Antalya - Hard
20.09.19
1/4
vs. Mariana Drazic2-6, 6-4, 5-7 lostmatch details
19.09.19
2nd round
vs. Emily Seibold7-64, 6-2 winmatch details
18.09.19
1st round
vs. Joanne Zuger6-2, 6-3 winmatch details
USA U.S. Open - Hard
03.09.19
1st round
vs. Elvina Kalieva2-6, 2-6 lostmatch details
Serbia W15 Prokuplje - Clay
12.07.19
2nd round
vs. Satsuki Takamura1-6, 6-3, 6-712 lostmatch details
09.07.19
1st round
vs. Gergana Topalova5-7, 6-0, 7-62 winmatch details
Georgia W15 Tbilisi - Hard
03.05.19
1/4
vs. Anastasia Zakharova1-6, 1-6 lostmatch details
02.05.19
2nd round
vs. Melis Sezer1-6, 6-3, 6-2 winmatch details
01.05.19
1st round
vs. Elina Nepliy6-1, 6-3 winmatch details
Egypt Sharm El - Hard
10.10.18
1st round
vs. Jelena Stojanovic3-6, 1-6 lostmatch details
Russia Kazan - Clay
10.08.18
1/2
vs. Daria Mishina1-6, 6-3, 1-6 lostmatch details
09.08.18
1/4
vs. Anastasia Zakharova6-3, 7-5 winmatch details
08.08.18
2nd round
vs. Alena Fomina6-1, 1-0, Alena Fomina - retiredwinmatch details
07.08.18
1st round
vs. Veronika Pepelyaeva7-65, 7-5 winmatch details
<