Darya Astakhova vs. Zoziya Kardava 14.11.2019

Darya Astakhova vs. Zoziya Kardava 14.11.2019 - W15 Heraklion - compare

MATCH

14.11.192nd roundDarya Astakhova Zoziya Kardava 7-5, 6-1 Greece W15 Heraklion Clay

MATCH STATS

Darya AstakhovaZoziya Kardava
1st SERVE %25/47 (53%)37/57 (65%)
1st SERVE POINTS WON19/25 (76%)16/37 (43%)
2nd SERVE POINTS WON15/22 (68%)10/20 (50%)
BREAK POINTS WON5/6 (83%)2/2 (100%)
TOTAL RETURN POINTS WON31/57 (54%)13/47 (28%)
TOTAL POINTS WON65/104 (63%)39/104 (38%)
DOUBLE FAULTS51
ACES10

MATCH STATS

1
Darya Astakhova Darya Astakhova serve0-2
0-0, 15-0
1-2Zoziya Kardava Zoziya Kardava serve
0-0
Darya Astakhova Darya Astakhova serve2-2
0-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP]
2-3Zoziya Kardava Zoziya Kardava serve
0-0, 15-0, 15-15, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A
Darya Astakhova Darya Astakhova serve2-4
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15
3-4Zoziya Kardava Zoziya Kardava serve
0-0, 0-15, 15-15
Darya Astakhova Darya Astakhova serve4-4
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15
5-4Zoziya Kardava Zoziya Kardava serve
0-0
Darya Astakhova Darya Astakhova serve5-5
0-0, 15-0, 30-0, 40-0
6-5Zoziya Kardava Zoziya Kardava serve
0-0
7-5
2
Darya Astakhova Darya Astakhova serve0-0
0-0, 15-0
1-0Zoziya Kardava Zoziya Kardava serve
0-0
Darya Astakhova Darya Astakhova serve2-0
3-0Zoziya Kardava Zoziya Kardava serve
0-0, 15-0, 15-15, 15-30
Darya Astakhova Darya Astakhova serve3-1
0-0, 15-0, 40-15
4-1Zoziya Kardava Zoziya Kardava serve
0-0, 0-15, 15-15, 30-15
Darya Astakhova Darya Astakhova serve5-1
0-0, 15-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0
Darya Astakhova Darya Astakhova serve6-1
6-1

Darya Astakhova
Russia
26.01.02, 18 years
521
69
17931 $
Country
Birthdate
Height
Weight
Profi since
Play
Ranking's position
Points
Prize money
Russia
15.07.01, 18 years
900
13

Zoziya Kardava
INFO: click on player name to show detailed player statistics

Darya Astakhova vs. Zoziya Kardava - head to head matches

14.11.192nd roundDarya AstakhovaZoziya Kardava7-5, 6-1 match detailsGreece W15 Heraklion Clay

Darya Astakhova - last matches

Greece W15 Heraklion - Clay
12.03.20
2nd round
vs. Romy Koelzer6-2, 3-6, 4-6 lostmatch details
11.03.20
1st round
vs. Martha Matoula6-2, 6-2 winmatch details
10.03.20
q 2
vs. Diana Krasnova6-0, 4-6, 10-5 winmatch details
10.03.20
qual.
vs. Sylvie Zund7-62, 6-4 winmatch details
Turkey W25 Antalya - Clay
04.03.20
1st round
vs. Andrea Lazaro Garcia3-6, 2-6 lostmatch details
Greece W15 Heraklion - Clay
01.03.20
fin
vs. Arina Gabriela Vasilescu1-6, 6-4, 6-2 winmatch details
29.02.20
1/2
vs. Noelia Bouzo Zanotti6-4, 3-6, 6-2 winmatch details
28.02.20
1/4
vs. Polina Leykina6-3, 6-1 winmatch details
27.02.20
2nd round
vs. Ioana Gaspar4-6, 7-62, 6-2 winmatch details
25.02.20
1st round
vs. Laetitia Pulchartova6-1, 6-1 winmatch details
Greece W15 Heraklion - Clay
20.02.20
2nd round
vs. Martina Spigarelli6-75, 6-1, 5-7 lostmatch details
19.02.20
1st round
vs. Nuria Brancaccio6-1, 6-2 winmatch details
Russia W25 Kazan - I. hard
22.01.20
1st round
vs. Dejana Radanovic3-6, 6-75 lostmatch details
Greece W15 Heraklion - Clay
06.12.19
1/4
vs. Laura Schaeder5-7, 4-6 lostmatch details
05.12.19
2nd round
vs. Julia Stamatova6-1, 6-1 winmatch details
04.12.19
1st round
vs. Dimitra Pavlou6-1, 6-3 winmatch details
Greece W15 Heraklion - Clay
01.12.19
fin
vs. Noelia Zeballos6-2, 6-0 winmatch details
30.11.19
1/2
vs. Oana Smaranda Corneanu6-3, 6-4 winmatch details
29.11.19
1/4
vs. Ilinca Dalina Amariei6-2, 6-1 winmatch details
28.11.19
2nd round
vs. Tina Cvetkovic6-2, 6-3 winmatch details
27.11.19
1st round
vs. Eleni Mtsentlitze6-3, 3-1, Eleni Mtsentlitze - retiredwinmatch details
Greece W15 Heraklion - Clay
24.11.19
fin
vs. Arina Gabriela Vasilescu4-6, 6-4, 6-3 winmatch details
23.11.19
1/2
vs. Alba Carrillo Marin6-4, 6-2 winmatch details
22.11.19
1/4
vs. Polina Leykina4-6, 6-4, 6-3 winmatch details
21.11.19
2nd round
vs. Claudia Hoste Ferrer6-2, 6-0 winmatch details
20.11.19
1st round
vs. Dominique Schaefer6-2, Dominique Schaefer - retiredwinmatch details
Greece W15 Heraklion - Clay
17.11.19
fin
vs. Daniela Vismane6-0, 6-75, 1-6 lostmatch details
16.11.19
1/2
vs. Lisa Pigato6-2, 2-6, 6-4 winmatch details
15.11.19
1/4
vs. Arina Gabriela Vasilescu6-1, 6-4 winmatch details
14.11.19
2nd round
vs. Zoziya Kardava7-5, 6-1 winmatch details

Zoziya Kardava - last matches

Turkey W25 Antalya - Clay
04.03.20
1st round
vs. Marion Viertler1-6, 5-7 lostmatch details
Turkey W15 Antalya - Clay
24.02.20
q 1
vs. Kamila Kerimbayeva7-5, 4-6, 2-10 lostmatch details
Turkey W15 Antalya - Clay
18.02.20
qual.
vs. Cemre Anil0-6, 1-6 lostmatch details
17.02.20
q 2
vs. Perla Nieuwboer6-4, 7-5 winmatch details
16.02.20
q 1
vs. Ana Bianca Mihaila1-6, 6-4, 10-7 winmatch details
Turkey W15 Antalya - Clay
14.02.20
1st round
vs. Sveva Mazzari7-63, 0-6, 3-10 lostmatch details
Greece W15 Heraklion - Clay
18.11.19
q 2
vs. Ilinca Dalina Amariei3-6, 3-6 lostmatch details
17.11.19
q 1
vs. Anastasia Mozgaleva6-2, 6-2 winmatch details
Greece W15 Heraklion - Clay
14.11.19
1st round
vs. Dimitra Pavlou6-2, 6-4 winmatch details
14.11.19
2nd round
vs. Darya Astakhova5-7, 1-6 lostmatch details
12.11.19
qual.
vs. Sem Wensveen3-6, 6-4, 10-6 winmatch details
11.11.19
q 2
vs. Zere Iskakova6-0, 6-0 winmatch details
Greece W15 Heraklion - Clay
06.11.19
1st round
vs. Noelia Zeballos4-6, 4-6 lostmatch details
Georgia W15 Telavi - Clay
15.10.19
1st round
vs. Oana Georgeta Simion6-0, 4-6, 1-6 lostmatch details
Georgia W15 Telavi - Clay
08.10.19
1st round
vs. Marianna Zakarlyuk6-79, 4-6 lostmatch details
Egypt W15 Cairo - Clay
28.09.19
1/2
vs. Nastja Kolar1-6, 4-6 lostmatch details
27.09.19
1/4
vs. Margarita Lazareva6-2, 6-1 winmatch details
26.09.19
2nd round
vs. Bojana Marinkovic2-6, 6-4, 6-4 winmatch details
24.09.19
1st round
vs. Alica Rusova5-7, 6-1, 6-4 winmatch details
Egypt W15 Cairo - Clay
18.09.19
1st round
vs. Gloria Ceschi3-6, 2-6 lostmatch details
Egypt W15 Cairo - Clay
12.09.19
2nd round
vs. Sandra Samir1-6, 3-6 lostmatch details
10.09.19
1st round
vs. Camilla Diez6-3, 6-4 winmatch details
Georgia W15 Batumi - Hard
29.08.19
2nd round
vs. Weronika Falkowska3-6, 3-6 lostmatch details
28.08.19
1st round
vs. Melis Sezer3-0, Melis Sezer - retiredwinmatch details
Tunisia W15 Tabarka - Clay
14.08.19
1st round
vs. Tamara Malesevic5-7, 5-7 lostmatch details
Tunisia W15 Tabarka - Clay
18.07.19
2nd round
vs. Maelys Bougrat6-72, 6-1, 2-6 lostmatch details
16.07.19
1st round
vs. Manon Peral6-4, 7-66 winmatch details
Tunisia W15 Tabarka - Clay
10.07.19
1st round
vs. Anna Siskova6-3, 2-6, 0-6 lostmatch details
Tunisia W15 Tabarka - Clay
05.07.19
1/4
vs. Yvonne Neuwirth1-6, 3-6 lostmatch details
04.07.19
2nd round
vs. Arabella Koller7-64, 6-4 winmatch details
<